VOLUMÒMETRE MUSICAL/VOLUMÓMETRO MUSICAL

Hola compis!!! Ja teniu disponible el volumòmetre musical del sorteig. Està format per 7 targetes amb els matissos dinàmic, una fletxa i el cartell de control de veu. El document està en un únic pdf en val/cast.


¡¡Hola compis!! Ya tenéis disponible el volumómetre musical del sorteo. Esta formado por 7 tarjetas con los matices dinámicos, una flecha y el cartel de control de voz. El documento está en un único pdf en val/cast.


Clica per a descarregar/Clica para descargarRÚBRIQUES MÚSICA PER A 1r-2n PRIMÀRIA/RÚBRICAS MÚSICA PARA 1º-2º PRIMARIA

Bon dia! Vos deixe al blog la rúbrica de música per a 1r i 2n de primària que he fet amb Idoceo, ja que molts/es no teniu l'App. La trobareu en castellà i valencià en pdf.
En quant a l'Idoceo, si poseu els hastags #anapitarch i #LorenaBalaguer teniu totes les rúbriques que hem fet les dos.

                                                                   -------------

¡Buenos días! Os dejo en el blog la rúbrica de música para 1º y 2º de primaria que he hecho con Idoceo, ya que muchos/as de vosotros/as no tenéis la App. La encontraréis en castellano y valenciano.
En cuanto al Idoceo, si ponéis los hastags #anapitarch y #LorenaBalaguer tenéis todas las rúbricas que hemos hecho las dos.

ETIQUETES/ETIQUETAS

Bon dia! Vos deixe unes etiquetes que he fet amb Canva per a que les utilitzeu a classe. Les podeu imprimir en paper adhesiu per a posar-les a les fitxes.

                                                               -------------------

¡Buenos días! Os dejo unas etiquetas que he hecho con Canva para que las utilicéis en clase. Las podéis imprimir en papel adhesivo para ponerlas en las fichas.
FITXA D'AUDICIÓ MUSICAL/FICHA DE AUDICIÓN MUSICAL

Hola!!! Huí les entrades van d'audicions musicals. Aquesta fitxa que vos presente és més classica, però amb un toc de Canva sempre queda molt xula! La teniu en 3 idiomes (ang/val/cas) i amb 2 nivells (una té periode i estil, l'altra no).

                                                 ----------------------------------
¡¡Hola!! Hoy las entradas van de audiciones musicales. Esta ficha que os presento es más clasica, ¡pero con un toque de Canva siempre queda muy chula! La tenéis en 3 idiomas (ing/val/cas) y en 2 niveles (una tiene periodo y estilo, la otra no).
                                                                                         
  PLANTILLA PER A AUDICIONS/PLANTILLA PARA AUDICIONES

Durant el curs 2018-19 vaig estar fent un curs organitzat pel CEFIRE que malauradament no vaig poder acabar, però una de les sessions les vam dedicar a l'audició musical, i a trascendir més enllà d'allò que demanem sempre que els alumnes capten: la forma, el fraseig... i anar a explorar les emociones, les sensacions que realment ens provoca la música. Judit Gual va ser l'encarregada de fer-nos la reflexió i d'ahí va eixir una proposta de fer audicions d'una manera diferent, connectant amb la part visceral, més que tant amb la part racional.

D'ahí esta fitxa genèrica, que ens pot servir per a aplicar-la a qualsevol audició musical, ja siga per escrit, de manera oral, parant-nos a parlar només d'una de les preguntes... podeu utilitzar-la de diverses maneres. Podría portar fins i tot a una creació pictòrica individual o grupal, o a un treball més profund de les emociones arrelat també en altres àrees.

___________________________________

Durante el curso 2018-19 estuve haciendo un curso organizado por el CEFIRE que desafortunadamente no pude terminar, pero una de las sesiones la dedicamos a la audición musical y a trascender más allá de eso que pedimos siempre que los alumnos capten: la forma, el fraseo... e ir a explorar las emociones, las sensaciones que realmente nos provoca la música. Judit Gual fue la encargada de hacernos la reflexión y de ahí surgió una propuesta de hacer audiciones de una forma distinta, conectando con la parte visceral, más que con la racional.

De ahí esta ficha genérica, que nos puede servir para aplicarla a cualquier audición musical, ya sea por escrito, de manera oral, deteniéndonos en hablar solamente de una de las preguntas... podéis utilizarla de diversas maneras. Podría llevar incluso a una creación pictórica individual o grupal, o a un trabajo más profundo de las emociones anclado también en otras áreas.

DAUS RÍTMICS/DADOS RÍTMICOS

Hola!

Ja fa temps que volia pujar alguns materials de música que tinc per casa. Me fa il·lusió presentar-vos els daus rítmics perquè crec que són molt "polivalents", se'ls pot traure profit per a vàries activitats.

A les fotos de baix podeu vore que són daus de fusta. Estos daus es venen a Amazon, en blanc, i en diversos tamanys. Jo he triat un tamany que em pareix adequat, daus de 3 cm., venen en paquets de 10 daus per uns 7 euros. Els teniu ací.

Vaig comprar quatre paquets perquè volia fer quatre "nivells" de daus, encara que en el futur sospito que me farà falta algun nivell més. Amb retoladors de colors he dibuixat els ritmes a les cares dels daus y he utilitzar un color per a cada nivell, de manera que siguen més fàcils d'ordenar quan acabem de treballar.

Cal tindre en compte que encara que estiguen per nivells es poden mesclar si l'activitat ens ho requereix.

Algunes activitats que he pensat, per a les quals poden servir estos daus, són les següents:


 • Utilitzar-los com a eina per a composar, bé siga amb una plantilla donada (com per exemple la de PrintPam) o bé amb la plantilla dels pentagrames plastificats o amb una fulla pautada, com l'elaborada per Lorena en aquest mateix blog.
 • Combinar-los amb l'eina de creació d'una percussió corporal, amb aquest material que vam publicar a aquest mateix blog.
 • Per a inventar un ritmo amb percussió amb qualsevol compas, que el puguen practicar en grups i aplicar-lo a alguna cançó davant dels companys.
 • Per a construir un ritme que després puguen interpretar amb boomwhackers. Podem també fer que el ritme amb boomwhackers siga interpretable amb una pista de audio preparada prèviament.
 • Jugar a veure qui trau el major número de pulsacions tirant tres daus.
 • ... altres moltes possibilitats que de segur us venen al cap.
____________________________________________________

¡Hola!


Ya hace tiempo que queria subir algunos materiales de música que tengo por casa. Me hace mucha ilusión presentaros los dados rítmicos porque creo que son muy "polivalentes", se les puede sacar mucho jugo en diversas actividades.

En las fotos de abajo podéis ver que son dados de madera. Estos dados se venden en Amazon, en blanco, y en diversos tamaños. Yo he elegido un tamaño que me parece adecuado, dados de 3 cm, vienen en paquetes de 10 dados por unos 7 euros. Los tenéis aquí.

Compré cuatro paquetes porque queria hacer cuatro "niveles" de dados, aunque en el futuro sospecho que me hará falta algun nivel intermedio más. Con rotuladores de colores he dibujado los ritmos en las caras de los dados y he utilizado un color para cada nivel, de forma que sean más fáciles de ordenar cuando acabemos de utilizarlos.

Hay que tener en cuenta que, aunque estén por niveles, se pueden mezclar si la actividad nos lo requiere.

Algunas actividades que he pensado, para las que pueden servir estos dados, son las siguientes:

 • Utilizarlos como herramientas para componer, bien sea con una plantilla dada (como por ejemplo la de PrintPam) o bien con las plantilla de pentagramas plastificada o con una hoja pautada, como la elaborada por Lorena en este mismo blog.
 • Combinarlos con la herramienta de creación de una percusión corporal, con este material que ya publicamos en este mismo blog.
 • Para inventar un ritmo con la percusión con cualquier compas que se esté trabajando, para que lo puedan practicar por grupos i aplicarlo a alguna canción delante de los demás compañeros/as.
 • Para construir un ritmo que después se pueda interpretar con boomwhackers. Podemos también hacer que el ritmo sea interpretable con una pista de audio preparada previamente.
 • Jugando a ver quién saca el mayor número de pulsaciones tirando tres dados.
 • ... muchas otras posibilidades que seguro que os vienen a la mente.
MATERIAL MÚSICA EN ANGLÉS/MATERIAL MÚSICA EN INGLÉS

Bona vesprada!!! Aquest curs em toca fer música de 1r a 4t en anglés. Així que he anat buscant material que ja tenia d'una formació i de Pinterest, i l'he adaptat a les meues necessitats. Ho utilitzaré de la següent forma:

 • Les targetes més menudes són per a les activitats de la sessió. (Passos)
 • Les més grans són conceptes, que aniré posant poc a poc en un racó de la pissarra.

                                    --------------------------------------------------

¡Buenas tardes! Este curso me toca hacer música  de 1º a 4º en inglés. Así que he ido buscando material que ya tenía de una formación i de Pinterest, i lo he adaptado a mis necesidades.  Lo utilizaré de la siguiente manera:

 • Las tarjetas más pequeñas son para las actividades de la sesión. (Pasos)
 • Las más grandes son conceptos, que iré poniendo poco a poco en un rincón de la pizarra.
DE QUÈ TE'N RECORDES?/¿DE QUÉ TE ACUERDAS?

Hola!!! De nou per ací amb un joc que ajudarà al nostre alumnat a repassar cosetes del curs anterior. Trobareu les instruccions al pdf.
                                                   ---------------------------------------
¡Hola! De nuevo por aquí con un juego que ayudará a nuestro alumnado a repasar cositas del curso anterior. Encontraréis las instrucciones en el pdf.
PLANNING QUADERN/PLANNING CUADERNO

Hola!!!! Ací vos deixe el planning mensual per al quadern docent. Clica a la carpeta per a descarregar-lo. Una abraçada!

---------------------------------------------------------------------------------------------

¡¡¡Hola!!! Aquí os dejo el planning mensual para el cuaderno docente. Clica en la carpeta para descargarlo. ¡Un abrazo!QUADERN DOCENT/CUADERNO DOCENTE

Hola compis!!! Abans d'agafer-me uns dies de vacances, volia compartir-vos el meu nou quadern docent del curs 2019-2020. El trobareu en valencià i en castellà clicant a la carpeta. Espere que vos siga d'utilitat!!!

                                             -----------------------------------------------

¡¡Hola compis!! Antes de cogerme unos días de vacaciones, quería compartiros mi nuevo cuaderno docente del curso 2019-2020. Lo encontraréis en valenciano y castellano clicando en la carpeta. ¡¡Espero que os sea de utilidad!!


PLANIFICANT LES CLASSES/PLANIFICANDO LAS CLASES

Després de practicar amb el Canva, vaig fer aquest  planning setmanal per compartir amb @print_pam a una carpeta de Drive que ha creat (i que trobareu  al seu blog https://www.printpam.com). Vos el compartisc per ací també, junt a un planning anual. Espere que vos agrade! 

      _____________________


Después de practicar con el Canva, hice este planning semanal para compartir con @print_pam en una carpeta de Drive que ha creado (y que encontraréis en su blog https://www.printpam.com). Os lo comparto por aquí también junto a un planning anual. ¡Espero que os guste!


AUTOAVALUACIÓ MÚSICA/AUTOEVALUACIÓN MÚSICA

Bon dia!! En aquesta entrada teniu una autoavaluació de música que he utilitzat a l'aula. És molt senzilla i visual per a l'alumnat dels primers cursos de primària.

                                                                   -------------------

¡Buenos días! En esta entrada tenéis una autoevaluación de música que he utilizado en el aula. És muy sencilla y visual para el alumnado de los primeros cursos de primària.


             

LÀMINES INSTRUMENTS PERCUSSIÓ/ LÁMINAS INSTRUMENTOS PERCUSIÓN

Bon dia! Huí vos compartisc unes làmines d'instruments que tenia guardades, i que ja vaig publicar fa molt de temps a l'altre blog. Les trobareu en castellà i valencià.
En valencià hi han dues làmines amb dos noms: triangle/ferrets i claus/bastons.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡Buenos días! Hoy os comparto unas láminas de instrumentos que tenía guardadas, y que ya publiqué hace mucho tiempo en el otro blog. Las encontraréis en castellano i valenciano.
En valenciano hay dos làminas con dos nombres: triangle/ferrets y claus/bastons.